Informácie o Hockey Sense

1. HOCKEY SENSE VIRTUAL REALITY
– tréning virtuálnou realitou:

Vďaka virtuálnej realite, si pomocou simulujúcich situácií osvojíš hokejové zručnosti na individuálnej úrovni.

Tento druh „off ice“ tréningu ťa dostane na ľad, vďaka virtuálnemu prostrediu, spolu s našimi certifikovanými trénermi, kde budeš cielene pracovať na zlepšení kognitívnej schopnosti v oblasti čítania hry a schopnosti tvojej reakcie na rôzne situácie na ľade.

Prirodzenou formou u hráčov hokeja budujeme radosť hry. Metodika a cvičenia sú oficiálne zastúpené a nami licenčne prebrané od programu Sense Arena, ktorá svoju platformu vyvíjala v spolupráci s profesionálnymi hráčmi a trénermi NHL, University of Wisconsin-Stevens Point a Karlovou univerzitou.

Ako zamerať svoj tréningový plán? Príď do nášho centra a naši tréneri ti na základe presnej diagnostiky nastavia možnosti, ktoré naše tréningové centrum poskytuje.

2. KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA HOCKEY SENSE:

Sense Aréna – Kongitívne schopnosti, rýchlosť reakcie, správne vyhodnotenie danej hernej situácie, komunikáciu so spoluhráčmi. Tréningové výsledky a progresy,  analýza a porovnanie s ostatnými hráčmi umožňujú cielene vytýčiť zameranosť tréningového procesu na ľade aj mimo ľadu. Hodnotenia sú prístupné trénerom, rodičom, hráčom pomocou iCloud.

3. FMS DIAGNOSTIKA (Functional movement screen)

Diagnostika základných pohybových vzorov, ktorá je využívaná v NHL, NBA, NFL, v anglickej Premiership…)

Špeciálny diagnostický a tréningový program, vyvíjaný na základe vedeckých výskumov viac ako 20 rokov. Hlavným cieľom je analyzovať príčiny zníženia efektivity funkčného a kondičného tréningu, prípade príčinu zranenia.

Obsah a konkrétne cvičenia sú nastavené na princípe vybudovania správneho pohybu, potrebnej mobility a stability, ktorú si ľadový hokej vyžaduje

4. COMBINE TESTY

Technológia, ktorá je využívaná pri testovaní a výbere elitných športovcov do klubov NHL, NBA, NFL v rámci tzv. „Combine“ a v tréningovom procese svetových športových klubov a národných športových organizácií ako napr.: Buffalo Sabres (NHL), Dallas Cowboys (NFL), Chicago Bulls (NBA) Liverpool FC (Futbal UK), FC Bayern Munich (Futbal GER), Auckland Rugby Football Union (NZ), Institute of National Sport Canada a iné. Naše diagnostické testy športovej výkonnosti poskytujú objektívne, presné a dôveryhodné hodnotenie kondično-koordinačných schopností.

Testovací deň začína psychickým naladením, oboznámením hráčov s jednotlivými testovacími stanovišťami a celou organizáciou testovacieho dňa. Následne hráči s našim trénerom absolvujú prípravnú fázu k vykonaniu testov, ktorou docielime rozohriatie celého tela, zvýšenie prekrvenia svalov, zvýšenie telesnej teploty organizmu, aktivujeme svaly, mobilizujeme kĺby a CNS, čím pripravíme telo a hlavu na vykonanie testov s maximálnym výkonom. Po prípravnej fáze nasleduje hlavná testovacia časť, ktorá pozostáva z viacerých testovacích jednotiek. Po testovaní sa hráči oboznámia s výsledkami.

EXTRA:
(12x 60min. on VR/ 30min. off ice + Komplexná diagnostika pohybového aparátu + 2X 30min. VR diagnostika) / 553

Diagnostika

CENNÍK

HS Virtual reality

30 min. on VR+15 min. off ice / 28,- €

9x 30min. on VR+15 min. off ice / 252,- €
+1x grátis + 15 min. VR diagnostika grátis

60 min. on VR+30 min. off ice / 50,- €

9x 60 min. on VR+30 min. off ice / 441,- €
+1x grátis + 30 min. VR diagnostika

Diagnostika

15 min. VR diagnostika / 20,- €

30 min. VR diagnostika / 35,- €

Komplexná diagnostika pohybového aparátu / 45 ,- €

COMBINE testy on ice / 60 ,- €

COMBINE testy off ice / 50 ,- €

TRÉNINGOVÉ PROGRAMY

3K tréning / 25,- €
(Korekčné, Kompenzačné, Kondičné cvičenia)

9x 3K tréning+1 grátis / 225,- €

10x 3K + 10x 60 min on VR / 490,- €

                                                                        TRÉNINGOVÉ BALÍKY

BASIC:
(12x 30min. on VR/ 15min. off ice + Komplexná diagnostika pohybového aparátu + 2X 15min. VR diagnostika) / 337,- €

EXTRA:
(12x 60min. on VR/ 30min. off ice + Komplexná diagnostika pohybového aparátu + 2X 30min. VR diagnostika) / 553,- €

Dohodni si svoj tréning ešte dnes!​

Tréningové centrum Hockey Sense poskytuje individuálne tréningy špeciálne zamerané na individuálnu hernú činnosť jednotlivca.


Rezervácia


Tel: 0948 082 081
Email: info@hockeysense.sk

Prejsť na začiatok